Proces výstavby autoumyvárok EHRLE krok za krokom


           1. rozhodnutie investovať
           2. vyhľadanie pozemku / lokality pre autoumyvárku
           3. výber typu autoumyvárky
           4. stretnutie a konzultácia s pracovníkmi EHRLE
           5. získanie povolení
           6. stavebné práce
           7. inštalácia autoumyvárky
           8. uvedenie do prevádzky


Pozemok
Jednou z podmienok rýchlej návratnosti investície je dobrá lokalita pozemku, na ktorom má byť autoumyvárka umiestnená. Tj. malo by sa jednať o miesto kde sa pohybuje veľa ľudí a na dobre viditeľnom mieste napr. v blízkosti väčších parkovísk, nákupných stredísk, na sídliskách, pri čerpacích staniciach, v blízkosti priemyselných zón a pod. Aby nedošlo k predraženiu investície, je dobré ak sú na pozemok napojené inžinierske siete (el. napojenie, plynová prípojka, prívod vody a mestská kanalizácia) . V prípade prenájmu pozemku je vhodné si dojednať zmluvu o dlhodobom prenájme napr. na 10 – 20 rokov.

Jeden box má rozmer cca 5 x 6,6 m plus potrebujete priestor pre vjazd, respektíve aj výjazd vozidiel, poprípade technologickú miestnosť, státia na vysávanie vozidiel a pod.
Minimálna veľkosť pozemku cca pre technológiu umyvárky vrátane vjazdu a výjazdu z boxov ( bez prístupových ciest, bez vysávacích miest, bez odstavných plôch a pod.)
                                                       ( Outdoor / Indoor )

  • dva umývacie boxy               300 m2
  • tri umývacie miesta               400     /    500 m2
  • štyri umývacie miesta            500     /    600 m2
  • päť umývacích boxov             600     /    700 m2
  • šesť umývacích boxov            700     /    800 m2

Odporučenie a výber typu autoumyvárky
Typ technológie sa vyberá:

  • podľa počtu požadovaných umývacích miest
  • podľa druhu ohrevu vody ( plyn, nafta, elektrika )
  • podľa veľkosti lokality, v ktorej má byť zariadenie v prevádzke
  • podľa požiadaviek komfortnosti
  • podľa toho či má byť zariadenie umiestnené v boxoch (Outdoor) alebo v miestnosti (Indoor)

Kto sa postará o formality ?
Existujú špecializované firmy, ktoré Vám zabezpečia vybavenie všetkých potrebných formalít ohľadne stavebného povolenia. Druhá možnosť je vybaviť si všetky náležitosti sám. Bude to síce lacnejšie, ale zaberie Vám to viac času. Dobré je spolupracovať s projekčnou firmou, ktorá sa postará o povolenia, ako aj o prípravu projektu.V prípade záväznej objednávky na technológiu Ehrle a po úhrade prvotnej zálohy, budú odberateľovi poskytnuté projekčné podklady k napojeniu a osadeniu technológie. Na začiatku si vyzistite, či je na pozemok napojená mestská kanalizácia a či Vám miestna vodárenská spoločnosť dovolí sa na ňu napojiť cez zbernú nádrž s lapolom , alebo bude potrebné nainštalovať čističku. Je veľkým kladom ak vami vybraný pozemok je zahrnutý do plánu rozvoja mesta, v opačnom prípade musíte požiadať o stavebné podmienky. Pokiaľ bolo vydané územné rozhodnutie pre stavbu, môžete pracovať na príprave dokumentácie pre stavebné povolenie. V rámci tejto dokumentácie je potrebné naprojektovať pripojenie vody, elektriny, plynu a pod. V závislosti na požiadavkách obce alebo mesta, môže byť pre vydanie stavebného povolenia nevyhnutná správa o posúdení dopadu na životné prostredie. Taktiež musia byť dojednané a zmluvne ošetrené dodacie podmienky vody, elektriny, plynu  s príslušnými dodávateľmi. Po podaní žiadosti o stavebné povolenie, má úrad jeden mesiac na posúdenie. Po získaní stavebného povolenia môžete pristúpiť k stavebnej realizácií autoumyvárky.

Stavebné práce
V prípade podpísania objednávky na technológiu EHRLE Vám budú obratom poskytnuté všetky potrebné plány a podklady, ako treba plochu pre realizáciu autoumyvárky pripraviť. Stavebnými prácami by ste mali poveriť miestnu kvalifikovanú stavebnú firmu. Rozsah prác je v príprave betónovej platne pre umývacie miesta, rozvodu elektriny, plynu, kanalizácie, príjazdových  a parkovacích plôch a v prípade potreby čističky. Stavebné práce trvajú 1-2 mesiace ( záleží od rozsahu prác a šikovnosti stavebnej firmy). Keď je plocha pripravená, nasleduje montáž prístrešku a technológie zariadenia , ktoré môžu trvať od dvoch dní do cca dvoch týždňov, podľa typu a veľkosti umyvárky.

Uvedenie do prevádzky
Po dokončení montáže bude personál zaškolený na obsluhu zariadenia.
O dokončení stavby je potrebné informovať príslušný úrad a po vykonanej kolaudácií sa môže spustiť prevádzka bezdotykovej autoumyvárky EHRLE.


© 2015-2024 PTS čistiaca technika, Zvolenská cesta 25 974 05 Banská Bystrica - 2015 Tvorba web stránok - Web služby s.r.o.