SRF K-15 - filter pri zváraní pre odsávanie z dvoch miest

SRF K-15 - odsávanie z dvoch miest

Pojazdný dymový filter SRF K-15 možno použiť na všetkých pracovných miestach, kde sa vykonáva zváranie. Je výkonovo silnejší v porovnaní so SRF K-10 a je hlavne určený pre odsávanie pri veľkej tvorbe dymu alebo k súčasnému odsávaniu z dvoch pracovných miest. Dymový vzduch je filtrovaný pri stupni odlučovania 99,9% a následne je vedený späť do pracovnej miestnosti.

Zariadenie je určené pre normálnu a trvalú prevádzku, pre odsávanie pri zváraní všetkých kovov, pre zváranie chrómovo - niklovej ocele je potrebné zariadenie s osvedčením IFA.

Patentované vyklápacie zariadenie na filtračnom kryte umožňuje jednoduché odstránenie oddeleného prachu v zbernom vrecku. Trvalé filtračné vložky s možnosťou očistenia zaručujú nižšie prevádzkové náklady.

Zariadenie je možné pripojiť k odsávaciemiu potrubiu alebo priamo na zariadenie napojiť odsávacie ramená 2 alebo 3m dlhé .  SRF K-15 sa štandardne dodáva bez odsávacích ramien, ktoré si je možné objednať s hlavicami v dvoch vyhotoveniach viď. obrázok.

Typ filtra: filtračné patrony,aktívne uhlíkové filtre, antistatické "M" (W3)

Štandardné čistenie filta ( ručné)
Rychlé a efektívne čištenie filtračnej vložky ofukovaním stlačeným vzduchom.Rebrovanie filtračneho segmentu je z vnútornej strany profukované smerom von. Prachové častice obsiahnuté v dyme padajú do zberného priestoru v mezikruží medzi plášťom a filtračným segmentom

Rotačnou vzduchovou hlavou s tryskami (ručné)
Pripojením na stlačený vzduch a manuálnym otáčaním čistiacej hlavy s tryskami dochádza k prefukovaniu filtra z vnútornej strany smerom von. Prachové čiastočky obsiahnuté v dyme padajú do zberného priestoru v mezikruží.

Automatické čistenie
Pri automatickom čistení prebieha celý proces čistenia počas odsávania. Pri zariadení s osvedčením BIA zaznie akustický signál v prípade potreby čištenia filtra.

Parametre SRF K-15
Max. objemový prietok vzduchu          m3/h 2000
Priemer nasávacieho hrdla                   mm 2 x 140
Max. podtlak                                     Pa 2400
Napájacie napätie                             V/kW 400 /2,2
Filtračná plocha                                 m2 15
Rozmery (d x š x v)                            mm 946x761x1361
Hmotnosť                                         kg 74
Objednávacie čísla:  
Štandardné prevedenie 55.212
Prevedenie s IFA* osvedčením ,,W3" 55.229
Ručné rotačné očisťovanie 70 269 130
Automatické očisťovanie 70 269 114
Automatické očisťovanie, osvedčenie IFA* 70 273 114
                                                      *IFA - Nemecký inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Späť do kategórie


predošlá stránka: Odsávacie dymové filtre pri zváraní

ďalšia stránka: Servis predávaných strojov© 2015-2018 PTS čistiaca technika, Zvolenská cesta 25 974 05 Banská Bystrica - 2015 Tvorba web stránok - Web služby s.r.o.Záujem o produkt:

SRF K-15 - filter pri zváraní pre odsávanie z dvoch miest